Contributie

Handbal kan al gespeeld worden vanaf de leeftijd van 5-6 jaar. De peildatum voor de leeftijd is 1 januari. De verschillende leeftijdscategorieën die door het Nederlands Handbal Verbond (NHV), zijn vastgesteld zijn als volgt:

CategorieGeboortedatumLeeftijdBedrag
Kabouter20146 jaarGratis
F-Jeugd2012, 20137 of 8 jaar€ 150
E-Jeugd2010, 20119-10 jaar€ 180
D-Jeugd2008, 200911-12 jaar€ 180
C-jeugd2006, 200713-14 jaar€ 200
B-Jeugd2004, 200515-16 jaar€ 225
A-Jeugd2002, 200317-18 jaar€ 245
Senioren2001 of eerder19 jaar en ouder€ 280
Recreanten--€ 205
Niet-spelend lid--€ 80

De Algemene Ledenvergadering van 23 november 2009 is akkoord gegaan met de volgende contributie-structuur:

 • inclusief kledingbijdrage per lid per seizoen;
 • aanpassing van de contributie is gelijk aan de verhoging bijdrage NHV Landelijk en NHV Afdeling Zuid Holland.

Over het lidmaatschap wordt nog eens benadrukt:

   • Het lidmaatschap van de vereniging wordt stilzwijgend ieder seizoen verlengd.
   • Opzeggen lidmaatschap schriftelijk of via mail bij de ledenadministratie vóór 1 mei.
   • Opzeggingen die binnenkomen na 1 mei zijn verplicht de volledige contributie voor het volgende seizoen te betalen.
   • Inschrijvingen vóór 1 januari van het lopende seizoen betalen de volledige contributie (in verband met NHV afdracht).
   • Inschrijvingen ná 1 januari van het lopende seizoen betalen de helft van de vastgestelde contributie (in verband met de NHV afdracht).
   • Nieuwe leden zijn verplicht (besluit Algemene Ledenvergadering van 11 november 2010) bij inschrijving akkoord te gaan met een automatische incasso.

Heeft u nog vragen over het inschrijfformulier of opzeggingen, neem dan contact op met onze ledenadministratie.