Vacatures

Hoewel we ons als vereniging gelukkig mogen prijzen met een grote groep vrijwilligers die onze club draaiende houden, ervoor zorgen dat we elke week kunnen handballen en leuke activiteiten organiseren, zijn er toch een aantal vacatures binnen onze vereniging waarvoor we nog op zoek zijn naar enthousiaste mensen.

 • Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.
 • Maakt deel uit van het dagelijks bestuur binnen het verenigingsbestuur, en zit de vergaderingen voor (gemiddeld 1x per maand) en zit de ALV (Algemene Leden Vergadering) voor(1x per jaar)
 • Heeft minimaal 1x per jaar overleg met alle commissies en werkgroepen (kaderavond)
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe (o.a. gemeente, de bond, en indien nodig naar andere verenigingen, uiteraard in verdeling met het overige bestuur) Gaat 2 tot 3 x per jaar naar clusteroverleg (overleg met verenigingen in de regio) en sluit aan waar gevraagd.
 • Volgt externe ontwikkelingen vanuit de Stichting Sportpark Den Hoorn.
 • Is regelmatig aanwezig bij de vereniging, bij wedstrijden, evenementen en betrokken bij het wel en wee van de vereniging

  Verantwoordelijkheden

 • Neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten.
 • Legt 1x per jaar verantwoording af aan de leden tijdens de ALV.
 • Is met het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Wij zijn hard op zoek naar aanvulling en wellicht een frisse nieuwe blik op diverse zaken.

Is trainer, leider of scheidsrechter zijn niet je ding, maar vind je het wel leuk om mee te denken aan de structuur, het beleid en aan een toekomstvisie van HV DIOS, dan past wellicht het bovenstaande bij je en zoeken we jou als voorzitter.

Wij zijn hard op zoek naar aanvulling en wellicht een frisse nieuwe blik op diverse zaken. Dus, heeft bovenstaande je interesse, kom dan eens praten met het bestuur.

Voor meer informatie: voorzitter@diosdenhoorn.nl of secretaris@diosdenhoorn.nl

 • Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur en neemt deel aan de vergaderingen (gemiddeld 1x per maand)
 • Verantwoordelijk voor het financiële beleid en financieel beheer van de vereniging
 • Beheert bank- en girorekeningen
 • Inboeken alle facturen in het boekhoudsysteem
 • Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze • Beoordeelt de financiële situatie en maakt in overleg met het administratiekantoor een financieel jaarverslag
 • Pleegt overleg met de kascontrole commissie (1x per jaar voor de ALV)
 • Overleg met het administratiekantoor (1 a 2x per kwartaal)
 • Is betrokken bij het maken van financiële afspraken. • Heeft regelmatig contact met de ledenadministratie

Is trainer, leider of scheidsrechter zijn niet je ding, maar vind je het leuk om met cijfers te werken, dan past wellicht het bovenstaande bij je. Wij zijn hard op zoek naar aanvulling en wellicht een frisse nieuwe blik op diverse zaken. Dus, heeft bovenstaande je interesse, kom dan eens praten met het bestuur.

Voor meer informatie: penningen@diosdenhoorn.nl of secretaris@diosdenhoorn.nl

 • Voert de ledenadministratie en houdt deze up-to-date in Sportlink.
 • Int de contributies
 • Geeft mutaties door aan Jeugd- en Seniorencommissies
 • Levert op verzoek ledenlijsten aan
 • Maakt een jaarverslag voor de ALV (Algemene Leden Vergadering)
 • Maakt geen deel uit van het bestuur maar heeft wel regelmatig contact met de penningmeester

Wil je iets voor de vereniging betekenen wat je gemakkelijk in je eigen tijd kunt doen en thuis, dan past wellicht bovenstaande taak bij jou!

Voor meer informatie: ledenadministratie@diosdenhoorn.nl of secretaris@diosdenhoorn.nl

Wat

Onze jongere teams op een positieve manier begeleiden zodat die zich kunnen ontwikkelen en een leuke wedstrijd kunnen spelen.

THEORIE

Je volgt 4 cursusavonden onder de enthousiaste begeleiding van Monique Alsemgeest. Deze vinden plaats in de kantine van DIOS en zullen om de week op een afgesproken avond plaatsvinden. De avond neemt ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag. In een kleine groep leer je samen de spelregels van het handbal kennen en kom je precies te weten hoe je de jeugd kan fluiten. De laatste cursusavond doe je een klein examen, die je met de eventuele begeleiding makkelijk behaald. Hierna ben je in het bezit van een spelregelbewijs en kun je jezelf spelleider noemen!

PRAKTIJK

Onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter fluit je een aantal eenvoudige jeugdwedstrijden. Dit kan in een duo of alleen. Na de wedstrijd neem je met je begeleider de wedstrijd door en leer je wat er goed ging of wat nog beter kan. Voor je het weet stap jij zelfverzekerd zonder begeleiding het veld op.

Tijd

Het is belangrijk om na de cursus meteen aan aantal wedstrijden te fluiten (aanbevolen 2-3). Zo kom je direct in het spel met de theorie nog vers in het geheugen. Nadat je zonder begeleiding kan fluiten wordt je af en toe ingedeeld voor een jeugdwedstrijd op zaterdag. Mocht je echt de smaak te pakken hebben, kun je er natuurlijk altijd over nadenken om verenigings- of bondsscheidsrechter te worden.

Neem contact op met de scheidsrechterscoordinatoren bij interesse: scheidsrechters@diosdenhoorn.nl

Wat

Het fluiten van alle wedstrijden in de breedteport. De opleiding kent een praktijkleerweg.

Voorwaarden

Je bent minimaal 14 jaar en lid van het NHV en je bent in het bezit van een spelregelbewijs.

Opleidingsduur

Je kunt na aanmelding bij het NHV direct beginnen met de opleiding. Je dient binnen een jaar na aanmelding de opleiding afgerond te hebben met een proeve van bekwaamheid.

Hoe

De opleiding kent een praktijkleerweg. Dat betekent dat je onder begeleiding van je praktijk begeleider wedstrijden gaat fluiten en na afloop van elke wedstrijd een reflectiegesprek met je PB hebt, waarbij je evalueert en doelen stelt. Deze leg je vast op reflectieformulieren. Je mag zowel de opleiding als de PvB als duo doen.

Neem contact op met de scheidsrechterscoordinatoren bij interesse: scheidsrechters@diosdenhoorn.nl